27/09/2022
Breaking News

กลุ่ม “ไกรพิสิทธิ์กุล” โอนหุ้น SNNP 65 ล้านหุ้นในครอบครัวไม่กระทบการบริหาร

กลุ่ม "ไกรพิสิทธิ์กุล"

นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง (SNNP) เผยถึงกรณี Concord I. Capital Limited.

ซึ่งมีหุ้นส่วนโดยครอบครัว ” ไกรพิสิทธิ์กุล” ได้โอนหุ้นจำนวน 65 ล้านหุ้นให้กับลูก 2 คน เป็นการโอนหุ้นให้กับครอบครัว หลังการโอนหุ้นดังกล่าว ทำให้ Concord I. Capital Limited. ยังเหลือสัดส่วนการมีหุ้นส่วนใน บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง ที่ 13.85%

โอนหุ้น SNNP 65 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหุ้นดังที่กล่าวมาข้างต้น

ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน รวมทั้งโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ แต่อย่างใด